Naturterapi

Margit Buen

Naturterapi


Jeg ser individet som helt. Når jeg behandler så har jeg dette som utgangspunkt. Slik jeg forstår det så har alle individer ressursene i seg, som trengs for å oppnå både god helse og god livskvalitet. Min oppgave som terapeut er å bidra til å skape bevissthet rundt hva vedkommende trenger og/eller stimulere prosessene til selvhelbredelse. Jeg benytter meg av flere terapiformer, avhengig av hva som fremstår som mest funksjonelt i enhver situasjon. Akupunktur, kostveiledning, antroposofisk medisin, urter, osteopati, homeopatmedisin og veiledning rundt tiltak i hverdagen er blant tilnærmingene jeg benytter meg av. Dette i tillegg til psykoterapi og feldenkraispedagogikk. Jeg behandler både mennesker og dyr.Jeg ønsker å poengtere at jeg ser mitt behandlingstilbud som komplementært til skolemedisinsk tilbud. Jeg ser vårt helsevesen som et viktig organ i vårt samfunn. Vi har muligheten til å få akutt hjelp ved behov, og bli tatt hånd om av kompetente fagpersoner. Jeg driver for eksempel verken med kirurgi eller intensiv sykepleie. Er det nok å stimulere kroppen til selvhelbredelse så er det fint. Er det ikke det, så er det godt at vi har flere alternativer. I kraft av å være sykepleier har jeg god forståelse for skolemedisinsk tankegang og tilbud. Det hender at jeg sender pasienter til lege (eller veterinær hvis det er et dyr), hvis jeg finner det hensiktsmessig.