Psykoterapi

Margit Buen

Psykoterapi


Psykoterapi er en form for samtaleterapi.  Som gestalt/traumeterapeut skal jeg mellom annet kunne hjelpe min klient til å få tak i noe som vedkommende ikke hadde i sin oppmerksomhet fra før. Det man er klar over kan man forandre, det man ikke er klar over styrer en. Med hevet oppmerksomhet vil klienten ha mulighet til i større grad å velge hvordan vedkommende vil leve sitt liv og forholde seg til ting. Jeg tenker at det ikke er å bli noen annen, men å bli mer av seg selv. Etter min forståelse er alle gode nok som de er, og gjør til enhver tid så godt de kan. Allikevel har vi ansvar for våre egne liv, og kan derfor få hjelp av i større grad bli klar over hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi påvirker oss selv og våre omgivelser.


Jeg er i stor grad opptatt av hvordan tilværelsen oppleves nå, og hva klienten er opptatt av å finne ut av. Det er der vi gjerne starter i terapien. Med dette som  utgangspunkt utforsker vi hvordan det som uttrykker seg i dag henger sammen med det vi har opplevd i livet. Helt fra unnfangelsen og fremover blir vi preget av det som skjer med oss - og vi har i terapien muligheten til å tilhele det som trengs for at vi skal kunne leve godt.


Terapien kan foregå enten på klinikken på Hørte, eller over telefon hvis det er vanskelig å reise, alt etter hva klienten ønsker.